Witamy na stronie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach !

 

Motto naszej Szkoły: „Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu.” (Adam Mickiewicz)

Nawigacja

 • "Świętokrzyskie dwujęzyczne" - nasze działania na konferencyjnym forum województwa

  "Świętokrzyskie dujęzyczne" - nasze działania na konferencyjnym forum województwa

  W dniu 28.10.2014 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało Wojewódzką Konferencję na temat programu „Świętokrzyskie dwujęzyczne”. Otrzymaliśmy zaproszenie do zaprezentowania naszych dobrych praktyk  w zakresie nauczania języków obcych. Przedstawicielka naszej szkoły wystąpiła z prezentacją na temat: „Projekty interdyscyplinarne eTwinning w nauczaniu j. angielskiego”. Wśród występujących na konferencji znaleźli się między innymi: Andrzej Łukasik, doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izabela Jaros z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Krzysztof Łysak, kierownik Pracowni Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą ŚCDN w Kielcach oraz nauczyciele i konsultanci: Izabela Krzak-Borkowska, Aneta Bródka, Maria Bednarska i Sławomir Sobocki.

 • Dzielimy się dobrą praktyką - TIK w nauczaniu

  Certyfikat uczestnictwa szkoły w europejskim konkursie "Zastosowania narzędzi Internetu i aplikacji TIK w edukacji"

  Nasza szkoła wykorzystuje nowoczesne narzędzia TIK w procesie edukacji. Od kilku lat dzielimy się dobrą praktyką w Europie i na świecie. W miesiącu pażdzierniku 2014r., zachęceni przez profesora Thomasa Connolly z Uniwersytetu Zachodniej Szkocji pokazaliśmy dwa ulubione narzędzia, które wykorzystywane są przez koordynatora eTwinning p. Bożenę Kraj. Byliśmy jedną szkołą z Polski, która zaprezentowała się w projekcie uniwersyteckim Zjednczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, a jego tytuł to: „Integrating Web2.0 &Apps in education and work”. Wzieliśmy udział w konkursowym przeglądzie i nasze filmy prezentowane są na stronie projektu – dostępne po zalogowaniu. Zwycięzcą został materiał filmowy na temat uniwersyteckiej aplikacji umożliwiającej studentom tłumaczenie języka angielskiego na język chiński. Poziom konkursu był bardzo wysoki – większość nauczycieli uczestniczących to nauczyciele informatyki, często z ośrodków akademickich. Poniżej list profesora Connolly i certyfikat uczestnictwa; otrzymaliśmy również rekomendację i zgodę na publikację logo na stronie internetowej szkoły. Jest ono dowodem tego, że stosujemy innowacyjne metody pracy i dzielimy się dobrą praktyką, poszerzając horyzonty i ucząc się od innych.

 • Dzień Patrona w mediach

  24 pażdziernika 2014 r. w Echu Dnia napisano o obchodach Dnia Patrona naszej szkoly czytaj wiecej

 • Europejska Konferencja Nauczycieli „Orbis Pictus” w Izmit - Turcja

  Europejska Konferencja Nauczycieli „Orbis Pictus” w Izmit

  W dniach 21-24.10.2014r. w szkole Ulubatlı Hasan Ilkokulu w mieście Izmit odbyła się konferencja warsztatowa dla nauczycieli szkół realizujących project Comenius „Orbis Pictus – keep it balanced”. Uczestniczyło w niej 24 pedagogów z 11 krajów Europy, a głównym celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja I roku projektu oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych - zwłaszcza w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce.

 • REGIONALNY ZJAZD PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH

  REGIONALNY ZJAZD PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH

  W SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA KRZYŻA

  ŚWIĘTEGO

  W niedzielę, 19 października 2014 r. miał miejsce Światowy Dzień Misyjny, w związku z tym w naszym Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego tradycyjnie odbyło się jesienne spotkanie  Przyjaciół  Misji  Oblackich, do których należy społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach . Spotkanie to nierozerwalnie związane jest z naszym Patronem – świętym Janem Pawłem II, niestrudzonym misjonarzem naszych czasów. Czytaj i więcej

 • XIV Dzień Papieski poza nami…

  Dzień Papieski, zainicjowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, został ustanowiony po to, by, w imię miłosierdzia, pozyskać fundusze na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. W tym celu powołano fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

  W roku 2014 roku zbiórka odbyła się po raz czternasty. Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Świętymi bądźcie”. Jak co roku harcerze z 43 Drużyny Starszoharcerskiej wzięli udział w kweście organizowanej przez parafię rzymskokatolicką w Daleszycach. Młodzież, po każdej mszy świętej, zbierała pieniądze. Zobacz więcej

 • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego informuje, że ruszyła, kolejna, VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych.
  Regulamin programu stypendialnego oraz wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie programu stypendialnego www.stypendia-swietokrzyskie.pl 

  Termin naboru wniosków – 03.11.2014 – 15.12.2014
  Uczniowie Gimnazjum w Daleszycach, spełniający kryteria programu stypendialnego i zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium, proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego w celu uzyskania pomocy w skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz złożeniu wniosku

 • Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

 • Zaproszenie

Witamy na stronie naszej szkoły.

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
  ul. Sienkiewicza 11 b
  26 - 021 Daleszyce
  województwo świętokrzyskie
 • Sekretariat:(041) 30 - 20 - 700 lub 30 - 20 - 702
  Fax: (041) 30 - 20 - 703
  Dyrektor: (041) 30 - 20 - 704
  Wicedyrektor: (041) 30 - 20 - 705
Linki