Nawigacja

 • Pamiętajmy- Samorząd Uczniowski

 • "Świętokrzyskie dwujęzyczne" - nasze działania na konferencyjnym forum województwa

  "Świętokrzyskie dujęzyczne" - nasze działania na konferencyjnym forum województwa

  W dniu 28.10.2014 r. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało Wojewódzką Konferencję na temat programu „Świętokrzyskie dwujęzyczne”. Otrzymaliśmy zaproszenie do zaprezentowania naszych dobrych praktyk  w zakresie nauczania języków obcych. Przedstawicielka naszej szkoły wystąpiła z prezentacją na temat: „Projekty interdyscyplinarne eTwinning w nauczaniu j. angielskiego”. Wśród występujących na konferencji znaleźli się między innymi: Andrzej Łukasik, doradca Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izabela Jaros z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Krzysztof Łysak, kierownik Pracowni Projektów Europejskich, Innowacji i Współpracy z Zagranicą ŚCDN w Kielcach oraz nauczyciele i konsultanci: Izabela Krzak-Borkowska, Aneta Bródka, Maria Bednarska i Sławomir Sobocki.

  Warto dodać, że nasze działania projektowe: Comenius  i eTwinning zostały opisane w jubileuszowym numerze magazynu „Inspiracje”- ŚCDN i są promowane podczas wyjazdów studyjnych jako dobre praktyki edukacyjne.

                                                                                                                                   Bożena Kraj

   

 • Dzielimy się dobrą praktyką - TIK w nauczaniu

  Certyfikat uczestnictwa szkoły w europejskim konkursie "Zastosowania narzędzi Internetu i aplikacji TIK w edukacji"

  Nasza szkoła wykorzystuje nowoczesne narzędzia TIK w procesie edukacji. Od kilku lat dzielimy się dobrą praktyką w Europie i na świecie. W miesiącu pażdzierniku 2014r., zachęceni przez profesora Thomasa Connolly z Uniwersytetu Zachodniej Szkocji pokazaliśmy dwa ulubione narzędzia, które wykorzystywane są przez koordynatora eTwinning p. Bożenę Kraj. Byliśmy jedną szkołą z Polski, która zaprezentowała się w projekcie uniwersyteckim Zjednczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, a jego tytuł to: „Integrating Web2.0 &Apps in education and work”. Wzieliśmy udział w konkursowym przeglądzie i nasze filmy prezentowane są na stronie projektu – dostępne po zalogowaniu. Zwycięzcą został materiał filmowy na temat uniwersyteckiej aplikacji umożliwiającej studentom tłumaczenie języka angielskiego na język chiński. Poziom konkursu był bardzo wysoki – większość nauczycieli uczestniczących to nauczyciele informatyki, często z ośrodków akademickich. Poniżej list profesora Connolly i certyfikat uczestnictwa; otrzymaliśmy również rekomendację i zgodę na publikację logo na stronie internetowej szkoły. Jest ono dowodem tego, że stosujemy innowacyjne metody pracy i dzielimy się dobrą praktyką, poszerzając horyzonty i ucząc się od innych.

  Zachęcam do obejrzenia filmu o aplikacji tłumacza angielsko - chińskiego - materiał zaprezentowany przez hiszpańskiego wykładowcę wydziału językowego "Open University".

      Bożena Kraj

      

 • Dzień Patrona w mediach

  24 pażdziernika 2014 r. w Echu Dnia napisano o obchodach Dnia Patrona naszej szkoly czytaj wiecej

 • Europejska Konferencja Nauczycieli „Orbis Pictus” w Izmit - Turcja

  Europejska Konferencja Nauczycieli „Orbis Pictus” w Izmit

  W dniach 21-24.10.2014r. w szkole Ulubatlı Hasan Ilkokulu w mieście Izmit odbyła się konferencja warsztatowa dla nauczycieli szkół realizujących project Comenius „Orbis Pictus – keep it balanced”. Uczestniczyło w niej 24 pedagogów z 11 krajów Europy, a głównym celem spotkania było podsumowanie i ewaluacja I roku projektu oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych - zwłaszcza w zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce.

  Każda ze szkół zaprezentowała treść raportu po I roku działania; przedstawiono strony  internetowe oraz narzędzia, w których realizowano poszczególne zadania. Wśród nich ze szczególną dokładnością omówiono: Google disc, Glogster, Quizlet, SlideShare, Learningapps, Voki, Surveymonkey oraz nowe narzędzia formatowania grafiki. Przedstawiono analizę wyników ankiety wstępnej w poszczególnych krajach oraz ustalono treść ankiety końcowej. Wprowadzono nowe elementy do dzienników projektu.

  Dzielenie się dobrą praktyką miało miejsce podczas spotkań na terenie szkoły. Wspominamy gościnność pani dyrektor Ilknur Durmaz, radosną atmosferę i entuzjazm uczniów – ciekawym rozmowom nie było końca. Nauczyciele wzięli udział w zajęciach tematycznych dotyczących przełamywania barier   i stereotypów w relacjach między narodami, a podsumowanie tego zadania miało miejsce podczas trzygodzinnego spotkania w Urzędzie Miasta Izmit. Burmistrz Miasta poprowadził dalszą dyskusję na temat współpracy międzynarodowej i wzajemnego ubogacania się poprzez wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniem we wzajemnym przełamywaniu stereotypów myślenia. Radosny, uczniowski koncert o tematyce projektu był artystycznym podsumowaniem tej części konferencji warsztatowej.

  Podczas pobytu nauczyciele mogli poznać bogatą historię tego regionu dzięki prelekcji wygłoszonej przez dyrektora Departamentu Kultury oraz poprzez pracę nauczycieli – przewodników, którzy udzielali ciekawych informacji podczas naszego pobytu. Ostatni dzień wizyty roboczej był czasem spędzonym na wycieczce krajoznawczej: byliśmy na wybrzeżu Morza Marmara i w stolicy kraju. Stanbuł zachwycił nowoczesnością i tradycją. Mogliśmy skorzystać z piątkowych przywilejów i bezpłatnie zwiedzić Hagia Sophia, Błękitny Meczet oraz pałac Topkapi. Zgodnie z ideą projektu „Orbis Pictus – Ziemia w obrazach” powstało 600 zdjęć, które będą wykorzystane podczas lekcji geografii – dostępne na stronie internetowej.

  Przed nami kolejne spotkania projektu Comenius „Orbis Pictus”. Cieszymy się na wiosenną wizytę szkół z Wielkiej Brytanii i Słowacji w Daleszycach oraz planujemy wyjazd uczniów i nauczycieli na Węgry. A zatem: „Do zobaczenia!”.

       

             Bożena Kraj

 • REGIONALNY ZJAZD PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH

  REGIONALNY ZJAZD PRZYJACIÓŁ MISJI OBLACKICH

  W SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA KRZYŻA

  ŚWIĘTEGO

  W niedzielę, 19 października 2014 r. miał miejsce Światowy Dzień Misyjny, w związku z tym w naszym Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego tradycyjnie odbyło się jesienne spotkanie  Przyjaciół  Misji  Oblackich, do których należy społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach . Spotkanie to nierozerwalnie związane jest z naszym Patronem – świętym Janem Pawłem II, niestrudzonym misjonarzem naszych czasów. Czytaj i więcej

   

 • XIV Dzień Papieski poza nami…

  Dzień Papieski, zainicjowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, został ustanowiony po to, by, w imię miłosierdzia, pozyskać fundusze na stypendia dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. W tym celu powołano fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

  W roku 2014 roku zbiórka odbyła się po raz czternasty. Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Świętymi bądźcie”. Jak co roku harcerze z 43 Drużyny Starszoharcerskiej wzięli udział w kweście organizowanej przez parafię rzymskokatolicką w Daleszycach. Młodzież, po każdej mszy świętej, zbierała pieniądze. Zobacz więcej

 • Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego informuje, że ruszyła, kolejna, VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych.
  Regulamin programu stypendialnego oraz wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Do pobrania na stronie programu stypendialnego www.stypendia-swietokrzyskie.pl 

  Termin naboru wniosków – 03.11.2014 – 15.12.2014
  Uczniowie Gimnazjum w Daleszycach, spełniający kryteria programu stypendialnego i zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium, proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego w celu uzyskania pomocy w skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz złożeniu wniosku

 • Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

 • Zaproszenie

 • Próbna ewakuacja w Gimnazjum

  Próbna ewakuacja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

  Jednym z priorytetowych zadań szkoły, obok nauczania i wychowania,  jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. W ramach realizacji priorytetów Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego wychowawcy i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, numerami alarmowymi pogotowia, policji, straży pożarnej, drogami ewakuacyjnymi znajdującymi się w budynku.   czytaj więcej

   

   

   

 • Dni Turystyki: październik 2014

  W tym roku szkolnym Dni Turystyki  w naszej szkole odbyły się 2 i 3 października.  Uczniowie
  uczestniczyli w następujących imprezach:

  1. Jednodniowy rajd integracyjny klas pierwszych z Mójczy do Niestachowa.
    
  2. Jednodniowa wycieczka do Krzemionek i Opatowa
    
  3. Jednodniowa wycieczka do Oblęgorka, Bobrzy, Samsonowa i Zagnańska
    
  4. Jednodniowy rajd z Masłowa do Ciekot.
    
  5. Dwudniowa wycieczka do Zakopanego.
    
  6. Dwudniowa wycieczka do Bochni.

  powyżej relacje uczniów z powyższych imprez udokumentowane zdjęciami

   

 • Dni Turystyki - Zakopane - fotorelacja

 • Zbiórka makulatury

  Wzorem lat ubiegłych jesteśmy koordynatorem zbiórki makulatury na terenie gminy Daleszyce. Wszyscy mieszkańcy bardzo skutecznie zbierają ten surowiec wtórny i tym samym gromadzą pieniądze, które zostaną przeznaczone na budowę studni w Sudanie.
    Przyłącz się i Ty do naszej akcji i pomagaj, bo to się opłaca. Bądź człowiekiem o wielkim sercu.

 • II rocznica nadania Szkole Podstawowej w Niestachowie im. Kornela Makuszyńskiego

  Dnia 22 września w Szkole Podstawowej w Niestachowie miało miejsce ważne dla tej społeczności wydarzenie – druga rocznica nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Na uroczystości tej nasze gimnazjum reprezentowała pani dyrektor oraz poczet sztandarowy pod opieką pani pedagog – Agnieszki Janaszek.

  Zobacz więcej...

 • Stypendium dla uczniów

  W czerwcu 2014 roku dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach aplikowała do Fundacji św. Mikołaja działającej przy sieci sklepów IKEA o przyjęcie w poczet stypendystów naszych uczniów. Spośród ponad 140 szkół z całej Polski znaleźliśmy się w gronie 40 wybranych. Naszej szkole przyznano aż 3 stypendia.

    Obecnie zakończyło się przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja. Komisja przyjęła zgłoszenia od 11 uczniów.

             Wszyscy kandydaci mieli wysokie wyniki w nauczaniu, udokumentowaną działalność charytatywną i stosowny dochód przeliczony na jednego członka w rodzinie.

    Wkrótce poznamy trójkę szczęśliwców, którzy otrzymają stypendium w kwocie 2 tysięcy złotych w 10 transzach i tym samym wzbogacą się o nowe pomoce, sprzęt komputerowy czy zostaną słuchaczami szkoły językowej.

 • Uroczyste wręczenie nagród za zwycięstwo w Minimundialu 2014

  24 września w hali naszego gimnazjum odbyło się oficjalne wręczenie nagród za zwycięstwo w Minimundialu 2014. Gośćmi naszej szkoły byli burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Wojciech Furmanek oraz Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski i przedstawiciele  redakcji Echa Dnia Sławomir Stachura i Kamil Markiewicz, którzy przekazali naszym zawodnikom jedną z nagród...

  Zobacz więcej...

 • Nagrodziliśmy finalistów Minimundialu 2014

  Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski oraz przedstawiciele naszej redakcji przekazali jedną z nagród finalistom zakończonego w czerwcu piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów Minimundial 2014. Są nimi komplety strojów reprezentacji Polski w piłce nożnej.

  Zobacz więcej...

 • W Masowych Biegach Przełajowych w Tokarni wystartowało 350 osób

  W biegach wystartowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Organizatorem imprezy tradycyjnie było świętokrzyskie zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

  Zobacz więcej...

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
  ul. Sienkiewicza 11 b
  26 - 021 Daleszyce
  województwo świętokrzyskie
 • Sekretariat:(041) 30 - 20 - 700 lub 30 - 20 - 702
  Fax: (041) 30 - 20 - 703
  Dyrektor: (041) 30 - 20 - 704
  Wicedyrektor: (041) 30 - 20 - 705
Linki