Nawigacja

 • Dni Turystyki Szkolnej

  Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym planem każdej wycieczki podczas Dnia Turystyki Szkolnej kliknij TUTAJ.

 • Ogólnopolskie Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  30 września 2015 roku odbyły się  Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Lokal wyborczy został zorganizowany w szkolnej świetlicy. Było miejsce, gdzie zasiadali członkowie SKW, były miejsca, gdzie głosujący mogli dokonać swojego wyboru i dokonać „skreśleń” na karcie do głosowania oraz prawdziwa urna wyborcza.  
  Głosowanie odbywało się klasami zgodnie z przyjętym harmonogramem pomiędzy godziną 9:00 a godziną 11:00. Nad całością wyborów i ich prawidłowym przebiegiem czuwała Szkolna Komisja Wyborcza oraz koordynatorzy naszego udziału w akcji SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS – p. Agnieszka Długosz-Rzepka oraz p. Robert Puchała.  Uczniowie podchodzili do członków SKW składali swój podpis na liście osób uprawnionych do głosowania oraz otrzymywali kartę do głosowania. Potem wystarczyło, zgodnie z ordynacją, dokonać wyboru kandydata oraz wrzucić kartę do urny.        
  Po oddaniu ostatniego głosu, lokal wyborczy został zamknięty, a SKW przystąpiła do skrupulatnego liczenia głosów. Otwarto urnę wyborczą i dokładnie policzono wszystkie głosy oraz sporządzono protokoły z głosowania. Ostatnim akcentem DNIA było wywieszenie protokołów z głosowania na tablicy Samorządu.
  W wyniku wyboru dokonanego przez uczniów członkami ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO zostali:
  1. Przewodniczący – Sara Bernat

  2. Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Armańska


  W głosowaniu udział wzięło 315 uczniów z 342 uprawnionych. Oddano 311 ważnych głosów, cztery karty wyjęte z urny były nieważne (dokonano skreślenia większej ilości osób niż dopuszcza Ordynacja). Frekwencja wyniosła 92%. 
   Dzień WYBORÓW kończy pierwszy etap naszego udziału w programie SZKOŁA DEMOKRACJI. Wzięliśmy udział w akcji SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS i dokonaliśmy wybory władz SU. Po raz pierwszy w naszej szkole wybory do Zarządu zostały zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej . Przed nami kolejne etapy projektu i  wytężona praca aż do czerwca 2016 roku.

      

 • Niezwykłe święto dla społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Niestachowie….

  W życiu każdej szkoły największym świętem jest Święto Szkoły. Pozwala ono zintegrować społeczność uczniowską i uczcić Patrona. Takie niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Niestachowie w dniu 22 września 2015 roku. W uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy Gimnazjum im. Jana Pawła II - pod opieką pana dyrektora.
      Uczniowie, rodzicie, nauczyciele i zaproszeni goście w uporządkowanym szyku udali się do kościoła parafialnego, gdzie odbyła msza święta w intencji społeczności szkolnej. Po powrocie miała miejsce akademia okolicznościowa ku czci Kornela Makuszyńskiego. W jej trakcie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali dotychczasowych sukcesów i życzyli, by w przyszłości było ich jeszcze więcej. Na koniec wszyscy zebrani na uroczystości udali się na słodki poczęstunek.

  Zobacz zdjęcia

   

 • Plan zajęć sobotnich dla klas trzecich

  Plan zajęć dodatkowych przygotowujących trzecioklasistów do egzaminu gimnazjalnego znajduje się TUTAJ.

  Harmonogram przywozów i odwozów znajduje się TUTAJ.

 • V Szkolny Konkurs Czytelniczy pod hasłem „O nas w literaturze”

  Cele konkursu:

  - rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

  - rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich,

  - bogacenie zasobu słownictwa.

  REGULAMIN KONKURSU

  1.      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych.

  2.      Do konkursu przystępują chętni uczniowie.

  3.      Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują: p. A. Czajkowska i p. J. Powałkiewicz.

  4.      Zgłoszenia przyjmowane są do 10.01.2016r.

  5.      Konkurs składa się z jednego etapu – pisemnego (test wiedzy).

  6.    Konkurs odbędzie się w marcu lub kwietniu 2016 roku  (o szczegółach i ewentualnej zmianie terminu uczniowie będą informowani na bieżąco).

  7.      W konkursie należy wykazać się wiedzą z następujących utworów:

  „Polowanie na niebieskie migdały”  Agnieszka Kacprzyk

  „Dzień, noc i pora niczyja” Ewa Nowacka

  „Ida sierpniowa”  Małgorzata Musierowicz

  „I nie było już nikogo” Agata Christie

  „Kapryśna piątkowa sobota” Krystyna Siesicka.

  Ponadto uczestników obowiązuje wiedza na temat następujących zagadnień z teorii literatury: epika, narrator, narrator trzecioosobowy, narrator pierwszoosobowy, fabuła, akcja, watek, bohater, bohater pierwszoplanowy, bohater drugoplanowy, świat przedstawiony, epizod, narracja; gatunki epickie.

  8.      W jury zasiądą: A. Czajkowska, J. Powałkiewicz.

  Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i oceny z języka polskiego :).

  Wszystkich serdecznie zapraszamy, bo tylko czytający może przeżyć więcej!

  A. Czajkowska

  J. Powałkiewicz

 • POMÓC MOŻE KAŻDY, TO NIC NIE KOSZTUJE

  ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

  Drodzy Uczniowie!

  Rozpoczął się nowy rok szkolny, więc czas zacząć zbiórkę plastikowych nakrętek. W tym roku nadal będziemy wspierać Kacpra Pietronika. Chłopczyk urodził się w 2006 roku,cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

  Pieniądze uzyskane z recyklingu plastikowych nakrętek przyczynią się do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla chłopca.

  POMÓC MOŻE KAŻDY, TO NIC NIE KOSZTUJE.

  Wszystkich zaangażowanych w zbiórkę, prosimy przekazywać nakrętki do wychowawców lub bezpośrednio do pań woźnych (jeżeli będzie ich bardzo duża ilość).

  Zapraszamy do udziału w zbiórce. Osoby aktywnie uczestniczące w akcji charytatywnej otrzymają pozytywne uwagi z zachowania.

  Aleksandra Czajkowska z klasą II a

 • Daleszyckie gimnazjum wyróżnione międzynarodowym tytułem "Top School of the Decade in Poland"

   Minęło już siedem lat od czasu, kiedy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach pojawiło się na europejskim portalu edukacyjnym programu eTwinning, który otwiera naszych wychowanków na międzynarodową współpracę projektową. Program eTwinning, przy szerokim zastosowaniu TIK, poszerza wiedzę uczniów o świecie, ułatwia pokonywanie barier kulturowych, sprzyja rozwojowi kompetencji językowych w obszarze interdyscyplinarnym, promując jednocześnie uczniowskie talenty, doskonaląc ich umiejętności i rozwijając szkolną przedsiębiorczość. Współpraca eTwinning ze szkołami europejskimi, a ostatnio z wybranymi placówkami z Azji (Armenia, Ukraina) i Afryki (Tunezja), stała się nieodłącznym elementem życia szkoły. Nasze projekty, nagrodzone 10 Krajowymi i 10 Europejskimi Odznakami Jakości, wyróżnione w prestiżowych konkursach w kraju i za granicą, są eksponowane na stronach Kuratorium Oświaty, ORE, ŚCDN (Eduinspiracje), Microsoft Educator Network (Hot Topics), oraz na kilkunastu projektowych blogach edukacyjnych.

  Czytaj więcej...

 • Szkoła dla Rodziców

  Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, MOPR w Kielcach, organizuje Szkołę dla Rodziców. Szczegóły dotyczące oferty oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje zawiera poniższa ulotka.

 • Wychowanie do życia w rodzinie - informacja dla rodziców

  Szanowni Państwo!

  W roku szkolnym 2015/1016 na zajęciach wychowania do życia w rodzinie będą realizowane następujące treści:

  KLASA I

  1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca,

  przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako

  fundamentalna wartość.

  2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.

  3. Rola autorytetów w życiu człowieka.

  4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.

  5. Zachowania asertywne.

  6. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej

  i społecznej. Problemy i trudności okresu dojrzewania.

  8. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego

  przekazu) na człowieka.

  KLASA II

  1. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość

  i męskość.

  2. Problemy i trudności okresu dojrzewania, sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.

  3. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania. Seksualność człowieka. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.

  4. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja

  nieletnich.

  5. Antykoncepcja - aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

  6. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją.

  7. Choroby przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka,

  aspekt społeczny.

  8. Rola autorytetów w życiu człowieka.

  KLASA III

  1. Życie największą wartością. Aborcja. Eutanazja.

  2. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Wskaźniki płodności.

  3. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności

  4. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

  5. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo,

  rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz

  budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

  6. Uzależnienia – ich przyczyny i skutki.

  7. Sekty zagrożeniem współczesnego człowieka.

  W każdej klasie gimnazjum na realizację zajęć przeznacza się 14 godzin w roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

  Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować do nauczyciela prowadzącego zajęcia.

  Z poważaniem

  Aleksandra Czajkowska - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • DNI TURYSTYKI SZKOLNEJ

  2 PAŹDZIERNIKA 2015 roku

    W bieżącym roku szkolnym uległa zmianie organizacja dni turystyki. Polega ona na zorganizowaniu jednodniowych imprez jesiennych i wiosennych. Ponadto, dla chętnych, będzie możliwość zorganizowania wycieczek dwudniowych przed zakończeniem roku szkolnego.

    Imprezy jesienne przedstawiają się następująco:

    Klasy pierwsze uczestniczą w wycieczce o charakterze ściśle integracyjnym do Chęcin i Tokarni. W programie jest zwiedzanie zamku w Chęcinach i Parku Etnograficznego w Tokarni. Pod koniec zwiedzania przewidziane jest ognisko.
  Zapisy u wychowawców. Cena 50 zł.

    Klasy drugie i trzecie:

  1. Rajd 12 km: Słowik – Brusznia – Karczówka + ognisko. Zapisy u pani Katarzyny Szczepaniak. Cena 25 zł.
  2. Rajd 13 km: Oblęgorek – Kuźniaki + ognisko. Zapisy u pana Roberta Puchały. Cena  30 zł.
  3. Wycieczka: Bochnia + Kraków: Zapisy u pani Moniki Parkity. Cena 100 zł.
  4. Wycieczka: Zamość, Roztoczański Park Narodowy: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Szumy nad Tanwią. Zapisy u pani Anny Bieniasz. Cena 100 zł.
  5. Wycieczka do Kielc. Kino, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, spacer po mieście. Zapisy u pani Sylwii Arabasz. Cena 30 zł.

   

  • UWAGA: Powrót z rajdów i wycieczki do Kielc ok. godziny 15.00. W czasie Dnia turystyki nie ma zajęć w szkole. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w rajdach lub wycieczkach. Zapisy wraz z pełną kwotą przyjmowane będą do 26 września.

   

  Uczestnicy imprez z ogniskami zaopatrują się w kiełbaski we własnym zakresie.

  Lucyna Strach

  Małgorzata Lucińska

 • Rozkład zajęć uczniów na poniedziałek

 • Młodzieżowe Koło Misyjne czeka na Ciebie!

  Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jak co roku o tej porze pragniemy zachęcić uczniów naszej szkoły do włączenia się w modlitwę za misjonarzy, a szczególnie tych ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Warto dodać, że właśnie bracia i ojcowie Oblaci są kustoszami najstarszego sanktuarium w Polsce – Bazyliki Mniejszej i klasztoru na Świętym Krzyżu i od ośmiu lat uczestniczą w naszym Dniu Patrona oraz organizują Wigilię Misyjną dla naszych uczniów, wspierając nas również swoją modlitwą.  

  Wszyscy chętni do zaangażowania się i uczestnictwa w działaniach Młodzieżowego Koła Przyjaciół Misji Oblackich w naszym gimnazjum mogą zapisywać się u pana Tomasza Kosakiewicza oraz u pani Bożeny Kraj, którzy udzielają informacji na ten temat.  Więcej na temat Koła - na plakacie Koła Misyjnego w Holu Papieskim.

  Zachęcamy do obejrzenia naszej misyjnej strony internetowej Koła i prezentacji o Kole Misyjnym, które jest darem duchowym uczniów dla Patrona naszej szkoły - Jana Pawła II.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  01.09.2015

  Kolejny pierwszy dzwonek...
  1 września 2015r. uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach rozpoczęli nowy rok szkolny. O godzinie 9.00 w hali sportowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczął p. Robert Puchała. Po komendzie ''Baczność'' został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Następnie Dyrektor Jan Cedro powitał wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do uczniów klas pierwszych. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce p. Dariusz Meresiński oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Cudzik. Dyrektor gimnazjum życzył uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Następnie młodzież spotkała się z wychowawcami. Miło było zobaczyć znajome twarze, wymienić się wrażeniami z wakacji.

  '' Rumieńce lata pobladły,
  kolejne wakacje za Nami,
   pełni sił i zapału
  do Ciebie, Szkoło, wracamy''

  zobacz zdjęcia

 • Listy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Grono Pedagogiczne wraz z Dyrekcją Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach zaprasza Uczniów oraz ich Rodziców i Opiekunów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.  Uroczysta akademia rozpocznie się o godz 9.00 na placu szkolnym.

   Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Daleszycach o godzinie 18.00.

  Dowozy w dniu 01 września odbędą się według poniższego planu.

  GIMBUS

  PAN SYLWEK

  PAN HENRYK

  7.40 - Widełki

  7.45 – Marzysz

  8.10 – Brzechów

  7.50 – Cisów

  7.50 – Podmarzysz

  8.15 – Niestachów

  8.00 – Niwy szosa

  8.05 – Szczecno

  8.40 - Kranów

  8.30 – Sieraków

  8.20 – Trzemosna

   

  8.40 – Niwy magazyn

  8.30 – Borków

   

   

  1. - Słopiec

   

 • Program stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć” - IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja

  Szanowni Państwo,

  Już po raz czwarty IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja wspierają wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce poprzez program stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć”. Tegoroczna edycja akcji będzie trwała od 13 lipca do 23 sierpnia 2015 roku. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na zaangażowanie społeczne uczniów – nie tylko będzie to jedno z głównych kryteriów przyznania stypendiów, ale dodatkowo stypendyści będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze realizacje projektów odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.

  Badania pokazują, że uczniowie są z reguły biernymi uczestnikami życia szkolnego oraz publicznego i nie czują odpowiedzialności za działania na rzecz społeczności, w których żyją. Stopień ich zaangażowania zmniejsza się wraz z wiekiem. Mają oni poczucie braku wpływu na sprawy, które ich dotyczą i często są rozczarowani dotychczas podejmowaną aktywnością. Wśród uczniów i studentów w wieku do 24 roku życia odnotowuje się najniższą wrażliwość na dobro publiczne.

  Dlatego wspólnie z IKEA postanowiliśmy rozszerzyć program stypendialny o możliwość realizacji własnego projektu na rzecz lokalnej społeczności. Zależy nam na tym, aby uczulić uczniów na potrzeby ludzi żyjących na co dzień w ich otoczeniu.

  Mechanizm zbierania funduszy na stypendia dla uczniów w IV edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” jest identyczny jak w przypadku poprzednich – w okresie trwania akcji, za każde okazanie karty IKEA FAMILY przy kasie, IKEA przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny.

  Zgłoszenia do konkursu na projekt na rzecz lokalnej społeczności będą mogli składać jedynie stypendyści, którzy zostaną wyłonieni w tegorocznej edycji programu. Projekty muszą dotyczyć jednej z czterech kategorii tematycznych: edukacyjne, pomocowe, proekologiczne lub zagospodarowania przestrzeni lokalnej. Finansowanie w wysokości 5 000 zł otrzyma pięć wybranych projektów. Za trzy najlepiej zrealizowane zespoły projektowe otrzymają nagrody rzeczowe.

  Zachęcamy Państwa gorącą do zgłoszenia szkoły do programu stypendialnego, a także przekazania uczniom informacji o nowości – konkursie na projekty.

  To duża szansa zarówno dla młodzieży, jak i ich otoczenia. Przypominamy, że do programu szkoła może zgłosić się przez formularz on-line (http://www.ikeafamily.eu/Program-stypendialny/Jak-sie-zglosic.aspx?id=4) do 4 września 2015 r. 

 • Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł dotyczący DOPALACZY

  Panie/Panowie
  Dyrektorzy szkół/placówek, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Organy prowadzące szkoły/placówki
  w województwie świętokrzyskim

   

  W ostatnim czasie w Polsce, i w naszym województwie także, odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Nie wszystkim niestety udało się pomóc i zmarły.

  Czytaj więcej...

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

   

  Zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach w roku szkolnym 2015/2016

  Klasa I      Klasa II     Klasa III     Klasy I - III

 • Rodzicu!

  Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!

  zobacz więcej

 • Z serii "Ciche pasje naszych uczniów"

  Cicha pasja Marysi

  Maria Borek – uczennica klasy I „a” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ma niezwykłą pasję – gra na oboju. Od dwóch lat uczęszcza do Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Obecnie chodzi do drugiej klasy, jednocześnie realizując indywidualny tok nauki w klasie trzeciej. Od października 2014 roku rozpoczęła naukę gry na drugim instrumencie – fortepianie.

  czytaj i zobacz więcej....

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach
  ul. Sienkiewicza 11 b
  26 - 021 Daleszyce
  województwo świętokrzyskie
 • Sekretariat:(041) 30 - 20 - 700 lub 30 - 20 - 702
  Fax: (041) 30 - 20 - 703
  Dyrektor: (041) 30 - 20 - 704
  Wicedyrektor: (041) 30 - 20 - 705
Linki

 

Odwiedziny

Ilość odwiedzin: 1576054