Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Strona główna
 • Stypendium dla uczniów

  W czerwcu 2014 roku dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach aplikowała do Fundacji św. Mikołaja działającej przy sieci sklepów IKEA o przyjęcie w poczet stypendystów naszych uczniów. Spośród ponad 140 szkół z całej Polski znaleźliśmy się w gronie 40 wybranych. Naszej szkole przyznano aż 3 stypendia.

    Obecnie zakończyło się przyjmowanie wniosków i ich weryfikacja. Komisja przyjęła zgłoszenia od 11 uczniów.

             Wszyscy kandydaci mieli wysokie wyniki w nauczaniu, udokumentowaną działalność charytatywną i stosowny dochód przeliczony na jednego członka w rodzinie.

    Wkrótce poznamy trójkę szczęśliwców, którzy otrzymają stypendium w kwocie 2 tysięcy złotych w 10 transzach i tym samym wzbogacą się o nowe pomoce, sprzęt komputerowy czy zostaną słuchaczami szkoły językowej.

 • Nagrodziliśmy finalistów Minimundialu 2014

  Prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Malinowski oraz przedstawiciele naszej redakcji przekazali jedną z nagród finalistom zakończonego w czerwcu piłkarskiego turnieju dla gimnazjalistów Minimundial 2014. Są nimi komplety strojów reprezentacji Polski w piłce nożnej.

  Zobacz więcej...

 • W Masowych Biegach Przełajowych w Tokarni wystartowało 350 osób

  W biegach wystartowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Organizatorem imprezy tradycyjnie było świętokrzyskie zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

  Zobacz więcej...

 • Oferta wyjazdów podczas Dni Turystyki Szkolnej

  Poniżej znajdują się linki do ofert działań podejmowanych podczas Dni Turystyki szkolnej 2-3 października 2014 roku.

  klasy 1

  klasy II i III

  wycieczka do Zakopanego

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego

  16 września 2014 roku w godzinach od 8:50 do 10:30 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Kandydowało czworo uczniów:

  Baran Sonia z klasy III a,

  Klimek Mikołaj z klasy III d,

  Mazur Aleksandra z klasy III c,

  Zemsta Katarzyna z klasy III b.

  Zobacz więcej...

 • Portal Nauk Fizycznych

  Nasze Gimnazjum jest wśród 50 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województw świętokrzyskiego i łódzkiego biorących udział w projekcie Portal Nauk Fizycznych

  Projekt ten to -"Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w tym uczniów szczególnie uzdolnionych"  z klas pierwszych, z terenu województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Projekt powstał w wydawnictwie Nowa Era i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Powstał  on z myślą o popularyzacji nowoczesnych technologii w edukacji, zwiększeniu poziomu wiedzy uczniów z fizyki oraz wzroście motywacji do kontynuowania nauki z przedmiotów ścisłych. Materiały zamieszczone na portalu będą istotnym elementem bazy wiedzy dla uczniów. Będą tam zamieszczone praktyczne ćwiczenia, analiza przypadków, oraz kilka interaktywnych gier z zakresu fizyki. Dostęp do portalu będą mieli nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - również po zakończeniu projektu.

 • Nasza szkoła "Innowacyjną Szkołą Microsoft"

  Nasza szkoła  - Innowacyjną Szkołą Microsoft

  Nasza szkoła od lat włącza się w różnorodne programy działania i rozwija wiedzę uczniów w ramach europejskich projektów edukacyjnych Comenius (dobre praktyki - promowane na stronie Erasmus Plus) oraz eTwinning, które zdobyły już dziesięć Krajowych i dziewięć Europejskich Odznak Jakości. Wśród kryteriów oceniania projektowego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP są: innowacja pedagogiczna i kreatywność; integracja z programem nauczania; komunikacja i wymiana informacji i współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi; wykorzystanie nowych technologii oraz rezultaty i dokumentacja.

  Ostatni z nagrodzonych projektów eTwinning Plus Our Colourful World był naszym autorskim działaniem, w którym współpracowaliśmy, między innymi, z Tunezją, Armenią i Ukrainą, które pierwszy raz wzięły udział w programie eTwinning. Dzięki pełnieniu funkcji koordynatora mogliśmy przekazać naszą wiedzę przyrodniczą i doświadczenie w zakresie TIK - szkołom partnerskim, rozwiązywać problemy globalne, poznawać języki obce, nawiązać kolejne przyjaźnie, a wszystko to dzięki aktywnej pracy obecnych klas: 3c, grupy językowej 2d/e oraz pracy nauczycieli: p. B. Banaszek, p. J. Pali oraz p. B. Kraj.

  Promowanie dobrych praktyck edukacyjnych w regionie, kraju i na świecie – również poprzez działania ambasadora eTwinning (I miejsce ex aequo w konkursie ogólnopolskim na przedstawiciela tego programu), daje nam dużo satysfakcji, prowadzi do wymiany doświadczeń, rozwija umiejętności zastosowania innowacyjnych metod nauczania oraz promuje szkołę i gminę Daleszyce. Zdobyliśmy wyróżnienie w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie LLP Eduinspiracje, a nasze projekty edukacyjne promowane są na stronach Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

  W pierwszych dnia września nasze doświadczenia i wysiłki zostały ponownie nagrodzone. Certyfikat Innowacyjnej Szkoły Microsoft jest efektem naszej pracy w szkole oraz kilkuletnich działań na światowej platformie Partners in Learning. Koordynator działań: p. Bożena Kraj dzieliła się naszą dobrą praktyką szkolną, publikując wszystkie materiały dydaktyczne dotyczące najciekawszych projektów; przeszła cykl szkoleń i zakwalifikowała się na roczny kurs uzyskując tytuł Microsoft Innovative Trainer. Na prośbę profesora Chrisa Gerry, brytyjskiego edukatora i specjalisty od innowacyjności, opublikowała artykuły, które w dziale Project Based Learning osiągnęły 2 i 3 miejsce pod względem zainteresowania i ilości komentarzy. Ważnym elementem naszych innowacyjnych działań była trzykrotna, kwalifikacja konkursowa i uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Innowacyjnych Szkół i Nauczycieli organizowanym przez Microsoft, Głos Nauczyciela i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, a działania Europejskiego Klubu Językowy TIK nagrodzono tytułem finalisty. W 2013 roku przedstawiciel naszej szkoły znalazł się w gronie czterech nauczycieli z Polski zaproszonych przez Microsoft Polska na tygodniową Światową Konferencję Computers in Education, która zgromadziła nauczycieli akademickich, edukatorów i specjalistów od TIK z 40 krajów świata. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było również nasze uczestnictwo w brukselskiej konferencji SchoolNet w zakresie innowacyjnych scenariuszy lekcyjnych i metod pracy.

  Ciesząc się z wyróżnienia w postaci Certyfikatu Innowacyjnej Szkoły Microsoft, czynimy kolejne kroki, aby innowacyjne metody nauczania skutecznie przygotowywały naszych uczniów do życia  i funkcjonowania w społeczeństwie XXI w.

   

   

 • ZAPROSZENIE

  Wszystkich rodziców i opiekunów uczniów naszego GIMNAZJUM serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrekcją oraz wychowawcami dnia 16 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 17:00.

  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

 • POMÓC MOŻE KAŻDY, TO NIC NIE KOSZTUJE

  ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

  Drodzy Uczniowie!

  Rozpoczął się nowy rok szkolny, więc czas zacząć zbiórkę plastikowych nakrętek. W tym roku nadal będziemy wspierać Kacpra Pietronika. Chłopczyk urodził się w 2006 roku,cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.

  Pieniądze uzyskane z recyklingu plastikowych nakrętek przyczynią się do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla chłopca.

  POMÓC MOŻE KAŻDY, TO NIC NIE KOSZTUJE.

  Wszystkich zaangażowanych w zbiórkę, prosimy przekazywać nakrętki do wychowawców lub bezpośrednio do pań woźnych (jeżeli będzie ich bardzo duża ilość).

  Zapraszamy do udziału w zbiórce. Osoby aktywnie uczestniczące w akcji charytatywnej otrzymają pozytywne uwagi z zachowania.

  Aleksandra Czajkowska z klasą II a

 • OGŁOSZENIE

  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach ogłasza nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego Ikea Family (edycja programu 2014/2015) prowadzonego przez  Fundację Świętego Mikołaja i firmę IKEA Retail Sp. z o. o.

  Więcej informacji kliknij TUTAJ

 • WYJAZDY NA BASEN Z NAUKĄ PŁYWANIA

  Od września bieżącego roku wznawiamy wyjazdy na basen „Koral” w Morawicy. Będą odbywać się w piątki.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią A. Chrapkiewicz lub E. Świder

  ZAPRASZAMY

 • Wychowanie do życia w rodzinie - informacja dla rodziców

  Szanowni Państwo!

  W roku szkolnym 2014/1015 na zajęciach wychowania do życia w rodzinie będą realizowane następujące treści:

  KLASA I

  1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza niemowlęca, wczesnodziecięca,

  przedpokwitaniowa, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako

  fundamentalna wartość.

  2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt pokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.

  3. Rola autorytetów w życiu człowieka.

  4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.

  5. Zachowania asertywne.

  6. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej

  i społecznej. Problemy i trudności okresu dojrzewania.

  8. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzystania ze środków masowego

  przekazu) na człowieka.

  KLASA II

  1. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość

  i męskość.

  2. Problemy i trudności okresu dojrzewania, sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub innych specjalistów.

  3. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania. Seksualność człowieka. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z tożsamością płciową.

  4. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależnienia, pornografia, prostytucja

  nieletnich.

  5. Antykoncepcja - aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

  6. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją.

  7. Choroby przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi przenoszenia zakażenia, profilaktyka,

  aspekt społeczny.

  8. Rola autorytetów w życiu człowieka.

  KLASA III

  1. Życie największą wartością. Aborcja. Eutanazja.

  2. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. Wskaźniki płodności.

  3. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności

  4. Odpowiedzialne rodzicielstwo.

  5. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, małżeństwo,

  rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz

  budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

  6. Uzależnienia – ich przyczyny i skutki.

  7. Sekty zagrożeniem współczesnego człowieka.

  W każdej klasie gimnazjum na realizację zajęć przeznacza się 14 godzin w roku szkolnym, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

  Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować do nauczyciela prowadzącego zajęcia.

  Z poważaniem

  Aleksandra Czajkowska-nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 • Mlodzieżowe Koło Przyjaciół Misji Oblackich czeka na Ciebie!

  Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Jak co roku o tej porze pragniemy zachęcić uczniów naszej szkoły do włączenia się w modlitwę za misjonarzy, a szczególnie tych ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Warto dodać, że właśnie bracia i ojcowie Oblaci są kustoszami najstarszego sanktuarium w Polsce – Bazyliki Mniejszej i klasztoru na Świętym Krzyżu i od sześciu lat uczestniczą w naszym Dniu Patrona oraz organizują Wigilię Misyjną dla naszych uczniów, wspierając nas również swoją modlitwą.  

  Wszyscy chętni do zaangażowania się i uczestnictwa w działaniach Młodzieżowego Koła Przyjaciół Misji Oblackich w naszym gimnazjum mogą zapisywać się u pana Tomasza Kosakiewicza oraz u pani Bożeny Kraj, którzy udzielają informacji na ten temat.  Więcej na temat Koła - na plakacie Koła Misyjnego w Holu Papieskim.

  Zachęcamy do obejrzenia naszej misyjnej strony internetowej Koła i prezentacji o Kole Misyjnym, które jest darem duchowym uczniów dla Patrona naszej szkoły - Jana Pawła II – kliknij:

       

      

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

  Dnia pierwszego września, po dwumiesięcznym odpoczynku, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. O godzinie 8:00 uczniowie, nauczyciele, dyrekcja udali się do kościoła, aby podziękować Bogu za wakacje i polecić Opatrzności trudy nauki w nowym roku szkolnym.

  Zobacz więcej...

 • PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

  Aktualny plan zajęć na dzień jutrzejszy, tj. 2 września 2014 roku (wtorek) znajduje się pod poniższym linkiem.

  TUTAJ

 • Zaproszenie na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  26.08.2014

  Dyrekcja Gimnazjum im Jana Pawła II zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2014/2015. Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. w kościele parafialnym  1 września 2014 roku o godzinie 8:00. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz uczestników  do szkoły gdzie o godzinie 9.15 oficjalnie zostanie powitany nowy rok szkolny. 

  PRZYWÓZ I ODWÓZ MŁOZIEŻY SZKOLNEJ W DNIU 1.09.2014r. (PONIEDZIAŁEK).

   

  PRZYWÓZ

   

  6.40

  Widełki

  6.40

  Marzysz

  7.10

  Brzechów

  6.50

  Cisów

  6.45

  Podmarzysz

  7.15

  Niestachów

  7.00

  Niwy szosa

  7.00

  Radomice

   7.40

  Kranów

  7.30

  Sieraków

  7.15 Szczecno

   

   

  7.40

  Niwy magazyn

  7.30 Trzemosna

   

   

   

   

  7.40 Borków

   

   

   

   

  7.50 Słopiec

   

   

   

   

  ODWÓZ

   

  10.00

  Sieraków

  10.00

  Słopiec, Borków

  10.00

  Kranów

  10.45

  Niwy szosa

  10.20

  Brzechów, Niestachów

  11.15 Widełki        

   

   

 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

  DROGI RODZICU

  Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przedstawia ofertę działań i materiałów na rok szkolny 2014-2015. Poniżej znajduje się ta oferta oraz odnośniki do materiałów. Zachęcamy do zapoznwania się z nimi.

  1) Materiały edukacyjne dla rodziców
  Materiały podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.

  • Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

  Głównym celem programu jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców, wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi – najważniejszego czynnika chroniącego młodzież przed zachowaniami problemowymi, w tym sięganiem po substancje psychoaktywne. Podczas warsztatów pt. „Nastolatek” rodzice uczą się, jak radzić sobie z problemami wieku dorastania, takimi jak młodzieńczy bunt, zachowania ryzykowne nastolatków (narkotyki, przedwczesny seks), wpływ mediów. ORE prowadzi szkolenia edukatorów oraz realizatorów programu. Lista koordynatorów i przeszkolonych realizatorów w województwach dostępna jest na stronie programu.

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

   

  • „Jak kochać i wymagać”

  Poradnik dla rodziców stworzony w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zawiera najważniejsze wskazania wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowań rodziców i opiekunów, propozycje ćwiczeń i materiały do refleksji. W praktyczny sposób uczy właściwego komunikowania się z dzieckiem wzmacniającego więź emocjonalną, wyznaczania granic i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, co zabezpiecza dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym używaniem substancji psychoaktywnych.

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

   

  2) Materiały edukacyjne do wykorzystania przez pedagogów lub psychologów szkolnych w pracy z rodzicami

  • Poradniki

  - „Zakaz kar cielesnych wobec dzieci. Pytania i odpowiedzi”.
  Publikacja na warsztatach lub spotkaniach edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości rodziców nt. skutków stosowania kar cielesnych, ich wpływu na rozwój emocjonalny dzieci. Materiał nie jest przeznaczony do wykorzystania do bezpośredniej pracy z uczniami w klasie.
  - „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży”.

  • Artykuły tematyczne

  - Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka. A. Karasowska;
  - Konflikt. M. Kazimierczak;
  - Mediacje. M. Kazimierczak;
  - Negocjacje. M. Kazimierczak.

  3) Materiały do tworzenia programów wychowawczych szkoły i programów profilaktyki
  Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły jest kompetencją rady rodziców, działającej w porozumieniu z radą pedagogiczną. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki są realizowane przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły.

  • Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki

  Jest to wydanie elektroniczne poradnika autorstwa Joanny Szymańskiej. Obecna rozszerzona wersja uwzględnia najważniejsze „nowości” profilaktyczne. Znajdą w niej Państwo między innymi informacje o czynnikach ryzyka, czynnikach chroniących i zjawisku odporności, nową klasyfikację i definicje poziomów profilaktyki, a także omówienie warunków skuteczności programów wdrażanych w szkołach.

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

  • Program wychowawczy szkoły a personalistyczna perspektywa wychowania do wartości

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

  • Rozważania o wychowaniu. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw koncepcji wychowawczej szkoły

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

  • Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka

  » Więcej na stronie Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE

 • Rocznica wymarszu na pomoc powstańcom warszawskim

  11 sierpnia 2014 roku w Daleszycach obchodziliśmy uroczystość 70 rocznicy wymarszu I Batalionu 4 P. P. Legionów AK na pomoc walczącej Warszawie w ramach Akcji Burza.
  Już o godzinie 9.15 pod figurką Matki Bożej posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych...

  Zobacz więcej...

 • Z Comeniusem w ojczyżnie Szekspira

  Niezwykłym i pracowitym początkiem tegorocznych wakacji dla delegacji uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach stała się wizyta w szkole partnerskiej w Ashford w Wielkiej Brytanii w dniach 30.06 – 5.07. br. Znaleźliśmy się w gronie pięciu szkół zaproszonych do udziału w spotkaniu roboczym projektu Comenius Orbis Pictus, który integruje młodzież i kadrę pedagogiczną z dwunastu krajów Europy.

  Zobacz więcej...

  Chcesz wiedzieć więcej - kliknij  poniżej.

                                                                                                                                                                                      

 • Program stypendialny IKEA Family

    Lubisz pomagać, dobrze się uczysz i masz średnią sytuację materialną?! Tak, to stypendium jest dla Ciebie!!!

    Dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach w czerwcu 2014 roku aplikowała o stypendium fundowane przez IKEA FAMILY. Udało się, zostaliśmy zakwalifikowani do programu stypendialnego.

    Spośród 130 szkół wybrano 40 placówek, w tym naszą. Teraz wystarczy wypełnić warunki regulaminu i trzech naszych uczniów będzie otrzymywać miesięcznie 200 złotych przez cały rok szkolny 2014/2015.

    Zachęcamy się do ubiegania się o te pieniądze. Prosimy zaglądać na naszą stronę internetową i stronę internetową Ikea. Już dziś zamieszczamy regulamin programu stypendialnego fundatora.

  Życzymy powodzenia!

  REGULAMIN

  STRONA PROGRAMU